niedziela, 25 lutego 2018

W które niedziele w 2018 roku nie zrobimy zakupów?

Dnia 1 marca 2018 r. wchodzi w życie ,,ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni." 

W latach 2018 -2019 stosuje się okres przejściowy:
Art. 16. 1. W okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. 2. Jeżeli w pierwszą lub w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto, przepis art. 5 stosuje się. 
Art. 17. 1. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. 2. Jeżeli w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto, przepis art. 5 stosuje się. 

Wolne niedziele (dni bez handlu poza wyjątkami określonymi w ustawie) w 2018 r:

 • marzec: 11 i 18 oraz 31 (Wielka Sobota) po godz. 14:00
 • kwiecień: 1, 8, 15 i 22
 • maj: 13 i 20
 • czerwiec: 10 i 17
 • lipiec: 8, 15 i 22
 • sierpień: 12 i 19
 • wrzesień: 9, 16 i 23
 • październik: 14 i 21
 • listopad: 11 i 18
 • grudzień: 9 i 24 (Wigilia) po godz. 14:00
 Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje:
1) na stacjach paliw płynnych; 
2) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami; 
3) w aptekach i punktach aptecznych; 
4) w zakładach leczniczych dla zwierząt; 
5) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 6) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; 
7) w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138);
 8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
 9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich; 
10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku; 
11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych; 
12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 13) w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych; 
14) w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;
15) w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138);
16) w strefach wolnocłowych; 
17) w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych; 
18) na terenie jednostek penitencjarnych; 
19) w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych; 
20) w sklepach internetowych i na platformach internetowych; 
21) w przypadku handlu towarami z automatów; 
22) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60); 
23) w hurtowniach farmaceutycznych; 
24) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn; 
25) w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach; 
26) w zakładach pogrzebowych; 
27) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek; 
28) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi; 
29) w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna; 
30) na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi; 
 31) w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności; 
32) w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego. 
2. Przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 28, 29 i 30, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).

Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w: 
1) kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia; 
2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; 
3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. 2. Jeżeli w niedzielę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.  

19 komentarzy:

 1. Szczerze, trochę mnie to przeraża, ale w sumie każdy musi mieć kiedyś dzień wolny od pracy. Uważam, że to sprawiedliwe.
  Zapraszam do siebie: http://recenzentka-doskonala.blogspot.com/2018/02/slammed-colleen-hoover.html

  OdpowiedzUsuń
 2. Myślę, ze to dobre rozwiązanie, a jak wyjdzie, to czas pokaże :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 5. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 6. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 7. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 8. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 9. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 10. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 11. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 12. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 13. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 14. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 15. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 16. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 17. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 18. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 19. Ӏt's difficult to find well-informed people on this topic,
  however, you sound like you know ѡhat you're talking about!

  Thanks
  more information : Nine Ways To Avoid Encryption Software Burnout & Here Are Ⴝeven Ways To Hoԝ To Encrypt A Password For Free Better

  OdpowiedzUsuń