czwartek, 19 października 2017

Ponad 600 tysięcy kredytów walutowych

Polacy posiadają ponad 600 tysięcy kredytów walutowych - informuje KNF.
83% z nich jest zaciągniętych we frankach szwajcarskich, czyli około pół miliona.

KNF ostrzega

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że na Liście ostrzeżeń publicznych KNF umieszczone zostały podmioty:
 1. Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 
 2. Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 

Pełną listę ostrzeń KNF możemy znaleźć tutaj.

wtorek, 17 października 2017

Miała być reemigracja, a w 2016 wyemigrowało 118000 Polaków

Polski rząd nawiał Polaków do powrotu z emigracji, a skończyło się jak zawsze. Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku przez Główny Urząd Statystyczny, w końcu 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo ponad 2,5 miliona mieszkańców naszego kraju, tj. o 118 tys. (4,7%) więcej niż w 2015 roku.

Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (788 tys.), Niemczech (687 tys.), Holandii (116 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.).poniedziałek, 16 października 2017

Strata SKOK-ów za 2016 r. wyniosła 140 mln zł

Wynik finansowy netto wyniósł minus 139,7 mln zł, z tego 21 kas wygospodarowało zysk netto w wysokości 50,3 mln zł, a stratę netto w wysokości 190,0 mln zł wykazało 19 kas.

W odniesieniu do sytuacji w końcu 2015 r., liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się o osiem, trzy z kas zostały przejęte przez banki, a względem pozostałych pięciu kas sąd ogłosił upadłość. 

Przyjmując, że w kolejnych latach będzie również upadać 8 SKOK-ów rocznie, to za 5 pięć lat teoretycznie ich nie będzie.

sobota, 14 października 2017

2016 PKB Polski 1851 mld zł ( 469 mld USD)

Polski Produkt Krajowy Brutto nominalny rośnie w złotówkach, ale już w dolarach niestety spada. W rodzimej walucie widzimy ,,dobrą zmianę", a już w światowej USD ,,złą zmianę". Ranking światowych gospodarek mierzony jest w dolarach, wg średnioważonych kursów podawanych przez narodowe banki.

Po przeliczenia PKB Polski z PLN na światową walutę USD, daje nam to: 1851171 mln PLN / 3,9431 = 469 mld USD.PKB Polski nominalny w dolarach:
 • 2013 r.: 524 mld USD
 • 2014 r.: 545 mld USD
 • 2015 r.: 477 mld USD
 • 2016 r.: 469 mld USD

czwartek, 12 października 2017

Ceny żywności wzrosły aż o 5,3%

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, ceny żywności we wrześniu wzrosły aż o 5,3%, w stosunku do roku ubiegłego. Aby zbilansować budżet domowy, trzeba szukać różnych rozwiązań, m.in. można przejść na "dietę MŻ", tj. mniej żreć ;) 
Dodatkowym plusem może być zrzucenie zbędnych kilogramów, a nawet poprawa stanu zdrowia. A tak na poważnie trzeba z większą rozwagą robić zakupy i najlepiej mieć wcześniej przygotowaną listę sprawunków. Ponad to zakupy spożywcze robione z rozwagą oznaczać mogą mniejsze ilości marnowanej żywności.
Jeden przelew do ZUS od 2018 r.


W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:
 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.
Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych, m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty.

poniedziałek, 9 października 2017

Lira turecka tańsza od złotówki - historyczna chwila.

,,Dobra zmiana" w polityce tureckiej, a także zawieszenie wydawania wiz pomiędzy Turcją, a USA doprowadziły do gwałtownego osłabienia się waluty tureckiej. ,,Ucierpiała" także giełda turecka, gdzie spadki są także 3%.


Na w/w wykresie widzimy, że waluta turecka nigdy nie była taka słaba i tańsza od złotówki, aż do dnia dzisiejszego. Pokazuje to, że nieodpowiedzialna polityka z jednoczesnym jej skierowaniem na Wschód może doprowadzić dobrze prosperującą gospodarkę do powolnej katastrofy.

piątek, 6 października 2017

Spada wiarygodność kredytowa Polski na rynku obligacji

W dniu wyborów parlamentarnych, tj. 25.10.2015 r. rentowność obligacji Skarbu Państwa wynosiła 2,678%. Obecnie jest na poziomie 3,498% i tyle odsetek Ministerstwo Finansów musi płacić, za możliwość pożyczania na rynku kapitałowym. Im wyższa rentowność, tym mniejsza wiarygodność kredytowa Polski. Ostatnio rynki finansowe negatywnie zareagowały na obniżenie wieku emerytalnego.


Dla porównania wg stanu na 06 październik 2017 r. mniejsze odsetki płacą m.in. takie kraje jak:

 • Czechy :     1,342%
 • Niemcy :     0,465%
 • Norwegia : 1,639%
 • Litwa :        0,800%
 • Szwecja :    0,942%
 • Słowacja :   0,258%.