sobota, 25 maja 2013

WIBOR 3M spadł z 5,19% do 2,76% r/r

fot. bankier.pl

WIBOR 3M obniżył się niemal dwukrotnie w ciągu roku i jest na historycznie niskich poziomach. 

Raty kredytów również powinny spaść o podobną skalę, ale niestety tak się nie dzieje, ponieważ:
1. w umowach kredytowych o zmiennych oprocentowaniu opartego, np. na WIBOR 3M oprocentowanie uaktualniane jest co 3 miesiące;
2. banki podwyższają prowizję i np. koszty ubezpieczenia kredytu , gdy spada WIBOR, który  powiązany jest z wysokością stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.


Średnia stawki WIBOR 3M za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,34%. Obecna referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 3%, a w czerwcu prognozuje spadek o 0,25% do 2,75%. 

W styczniu 2013 r. nastąpiło przebicie inflacyjne w Polsce względem strefy Euro i od 4 miesięcy z rzędu mamy niższą inflację niż rozwinięte gospodarki Europy. Obecna inflacja w Polsce to 0,8%, a cel inflacyjny RPP to 2,5%( +-1%). W strefie Euro inflacja wyniosła 1,2%, a mają aż o 2,5% stopy procentowe niższe niż największa rozwijająca się gospodarka Europy Środkowej. Logiki tu w działaniu RPP nie widać, zwłaszcza w decyzji o podwyższeniu stóp procentowych o 25pb w maju 2012r.

Dysparytet stóp procentowych i inflacji Polski i Euro: - Polska: 3% i 0,8% - Euro: 0,5% i 1,2% Wynik: 2,5% + 0,4%= 2,9% Per saldo in minus dla Polski 2,9%. Teoretycznie stopy procentowe w Polsce względem danych ze strefy Euro powinny wynosić 0,1%. Praktycznie powinno się dodać +1,5% ze względu na poziom rozwoju gospodarczego, więc referencyjna stopa procentowa NBP wynosić mogłaby 1,6%. Można powiedzieć, że za nisko. Nic bardziej mylnego, bo przykład idzie z Czech, gdzie obecna główna stopa procentowa wynosi 0,05% ( 5pb), a inflacja wynosi 1,7% r/r i jest wyższa niż w Polsce o 0,9%.

1 komentarz: