poniedziałek, 1 stycznia 2018

W Polsce powstało 17 województwo - warszawskie?

Województwo mazowieckie zostało podzielone na: warszawskie i mazowieckie dla celów statystycznych, aby efektywniej wykorzystywać środki finansowe z UE. Województwo warszawskie obejmuje: m.st. Warszawę i 9 przyległych powiatów: nowodworski, legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, grodziski i warszawski zachodni.piątek, 15 grudnia 2017

W 2018 r. oszczędzanie w USD lepsze niż PLN?


Teoretycznie to możliwe, tylko trzeba brać pod uwagę ryzyko kursowe. Patrząc tylko na wykres, to jest pole do umocnienia się złotówki. Natomiast politycznie, to w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce na czele rządów stoją nieodpowiedzialni politycy i do końca nie wiadomo co siedzi w ich głowach. Na tym tle Unia Europejska wydaje się być najbardziej perspektywiczna.

poniedziałek, 11 grudnia 2017

W styczniu żegnamy się z MdM


To już ostatnia transza pomocy rządowego programu ,,Mieszkanie dla młodych", który ruszył od 2014 r. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia.

Limit, który został określony przez ustawodawcę na 2018 r. został wykorzystany w 50 proc. Łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z planowanym terminem wypłaty środków w 2018 r. wynosi 381 mln zł.

Wznowienie przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty finansowego wsparcia w przyszłym roku, nastąpi od 1 stycznia 2018 r.  Obowiązuje zasada: ,,kto pierwszy, ten lepszy", do wyczerpania środków finansowych.

poniedziałek, 20 listopada 2017

Mapa jakości powietrza w Polsce

Smog zabija ponad 48 tysięcy Polaków rocznie, a setki osób chorują na układ krążenia i choroby układu oddechowego. Najzdrowszy tryb życia przy obecnym skażeniu powietrza nie uchroni nas przed chorobami.
,, Taki zdrowy tryb życia prowadził, nie palił papierosów ani alkoholu nie nadużywał, a zmarł na raka". Przykładów można podać wiele, a najbardziej bolą te, które dotyczą białaczki u dzieci.

piątek, 27 października 2017

Gdzie w Polsce jest najniższe i najwyższe bezrobocie - wrzesień 2017?

Prym w najniższym bezrobociu wiodą podregiony:
  1. m. Poznań: 1,6% zarejestrowanych bezrobotnych
  2. m. st. Warszawa: 2,3%
  3. m. Wrocław: 2,4%
  4. poznański: 2,9%

Natomiast najwyższe bezrobocie jest w większości powiatów znajdujących się na wschód od Wisły ( przez niektórych nazywanych, tzw. ,,dziką Azją") i są to: