czwartek, 19 października 2017

Ponad 600 tysięcy kredytów walutowych

Polacy posiadają ponad 600 tysięcy kredytów walutowych - informuje KNF.
83% z nich jest zaciągniętych we frankach szwajcarskich, czyli około pół miliona.

KNF ostrzega

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że na Liście ostrzeżeń publicznych KNF umieszczone zostały podmioty:
  1. Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 
  2. Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 

Pełną listę ostrzeń KNF możemy znaleźć tutaj.

wtorek, 17 października 2017

Miała być reemigracja, a w 2016 wyemigrowało 118000 Polaków

Polski rząd nawiał Polaków do powrotu z emigracji, a skończyło się jak zawsze. Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku przez Główny Urząd Statystyczny, w końcu 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo ponad 2,5 miliona mieszkańców naszego kraju, tj. o 118 tys. (4,7%) więcej niż w 2015 roku.

Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (788 tys.), Niemczech (687 tys.), Holandii (116 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.).poniedziałek, 16 października 2017

Strata SKOK-ów za 2016 r. wyniosła 140 mln zł

Wynik finansowy netto wyniósł minus 139,7 mln zł, z tego 21 kas wygospodarowało zysk netto w wysokości 50,3 mln zł, a stratę netto w wysokości 190,0 mln zł wykazało 19 kas.

W odniesieniu do sytuacji w końcu 2015 r., liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się o osiem, trzy z kas zostały przejęte przez banki, a względem pozostałych pięciu kas sąd ogłosił upadłość. 

Przyjmując, że w kolejnych latach będzie również upadać 8 SKOK-ów rocznie, to za 5 pięć lat teoretycznie ich nie będzie.

sobota, 14 października 2017

2016 PKB Polski 1851 mld zł ( 469 mld USD)

Polski Produkt Krajowy Brutto nominalny rośnie w złotówkach, ale już w dolarach niestety spada. W rodzimej walucie widzimy ,,dobrą zmianę", a już w światowej USD ,,złą zmianę". Ranking światowych gospodarek mierzony jest w dolarach, wg średnioważonych kursów podawanych przez narodowe banki.

Po przeliczenia PKB Polski z PLN na światową walutę USD, daje nam to: 1851171 mln PLN / 3,9431 = 469 mld USD.PKB Polski nominalny w dolarach:
  • 2013 r.: 524 mld USD
  • 2014 r.: 545 mld USD
  • 2015 r.: 477 mld USD
  • 2016 r.: 469 mld USD